top of page

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

Standard - FCI

 
Bakgrund/Ändamål: Rasen har uppstått genom korsningar mellan bulldogg och terrier. Dagens moderna American staffordshire terrier fick sitt namn pga. sin nära släktskap med staffordshire bullterrier i England och erkändes som ras av den amerikanska kennelklubben 1936. 


Helhetsintryck: Amerikansk staffordshire terrier skall ge intryck av stor styrka för sin storlek. Den skall vara välbyggd, muskulös men rörlig och smidig. Rasen skall vara livligt intresserad av sin omgivning. Den skall vara kompakt byggd, inte högställd eller lätt i sina linjer. 


Huvud: Huvudet skall vara medellångt och djupt. 


Skallparti: Skallen skall vara bred. 


Stop: Stopet skall vara tydligt markerat. 


Kinder: Kindmuskulaturen skall vara mycket välutvecklad. 


Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart. 


Nosparti: Nospartiet skall vara medellångt. Det skall vara avrundat på ovansidan för att sedan avfalla tvärt under ögonen. 


Läppar: Läpparna skall vara åliggande och jämna och inte löst nedhängande. 


Käkar/Tänder: Saxbett. Käkarna skall vara kraftiga och välutvecklade. Underkäken skall vara stark för att god bit förmåga skall uppnås. 


Ögon: Ögonen skall vara mörka och runda. De skall vara lågt och brett placerade. Ögonkanterna får inte vara O-pigmenterade. 


Öron: Öronen skall vara högt ansatta. De kan vara kuperade eller okuperade. Det senare är att föredra. Okuperade öron skall bäras som rosenöron eller halv resta. 
Kupering av öron är förbjuden i Sverige 


Hals: Halsen skall kraftfull, något välvd och avsmalna från skuldrorna mot huvudansättningen. Den skall vara medellång och utan löst halsskinn. 
Kropp, Rygg: Ryggen skall vara ganska kort och slutta något från manken mot bakdelen.

 
Länd: Länden skall vara svagt välvd.


Kors: Korset skall ha en kort och mjukt sluttande linje mot svanssättningen. 


Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup och bred och ha väl välvda revben. De skall vara tätt placerade och även de bakre skall vara långa. 
Svans: Svansen skall vara kort i förhållande till hundens storlek. Den skall vara lågt ansatt och avsmalna till en fin spets. Den skall inte bäras rullad eller in över ryggen. Svansen skall vara okuperad. 


Extremiteter Framställ: Frambenen skall bara tämligen brett ställda för att ge plats för en välutvecklad bröstkorg. De skall vara raka och ha god benstomme. 
Skulderblad: Skulderpartiet skall vara kraftigt och muskulöst med breda sluttande skulderblad. 


Mellanhand: Mellanhänderna skall vara raka. 


Framtassar: Framtassarna skall vara måttligt stora, väl välvda och kompakta. 


Bakställ: Bakstället skall ha väl utvecklad muskulatur. 


Has: Hasorna skall vara lågt ansatta och får varken vara inåt- eller utåtvridna. 


Bak tassar: Bak tassarna skall vara måttligt stora, väl välvda och kompakta 


Rörelser: Rörelserna skall vara spänstiga men inte rullande eller övergå i passgång. 


Päls Pälsstruktur: Pälsstrukturen skall vara kort, åliggande, hård vid beröring och glänsande. 


Färg: Alla färger i enfärgat, flerfärgat eller fläckigt är tillåtna utom helvitt. Mer än 80% vitt, svart mer rödgula tecken (black/tan) eller leverfärgat skall ej uppmuntras. 


Storlek/vikt: Mankhöjd och vikt skall stå i proportion till varandra. 
Mankhöjd: Önskvärd mankhöjd för hanhund: 46-48 cm. Önskvärd mankhöjd för tik: 43-46 cm. 


Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. 
* hängöron 
* dåligt pigmenterad nostryffel 
* ljusa ögon 
* O-pigmenterade ögonkanter 
* för lång eller dåligt buren svans 
* under- eller överbett 


Nota Bone: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet. 
Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen 
 

 

Ras Historia för American Staffordshire Terrier

American staffordshire terriern härstammar från hundar som tillkom, inte för att slåss med andra hundar utan för att hantera och hålla fast boskap. Talrika avbildningar av dessa hundar finns på brittiska tryck från sent 1700 tal och tidigt 1800 tal. De är till förvillelse lika dagens Amstaffar, hundarna tillkom genom naturligt urval. 

Det var de hundar som lämpade sig bäst för uppgiften som användes i aveln. Hundarna var helt enkelt slaktarhundar vilka hade till uppgift att stressa slaktboskapen genom att bita sig fast i deras mule och hålla ett fast grepp. 

Från dessa hundar härstammar också den engelska bulldoggen som numera inte alls ser ut som den en gång gjorde Konstmörning av kött genom hund bitning av slaktboskapen var tidvis påbjuden i lag under 1700 talet. Genom stressning av kreaturen höjs bla vätskehalten i köttet och det bryts ner fortare än det annars skulle göra. Detta var önskvärt i en tid då dagens kylteknik inte fanns och slaktprodukten omedelbart skulle användas. 

Efterhand kom man på att man kunde hetsa särskilt framgångsrika hundar mot tränade tjurar vilket blev något av ett folknöje. Man hetsade också dessa hundar mot kedjade björnar, apor, grävlingar och andra hundar. Detta folknöje som numera i de flesta länder betraktas som rena barbariet fick efterhand opinionen mot sig i England och förbjöds enligt parlamentsbeslut år 1835. En del av hundarna utvecklades därefter till dagens engelska bulldogg, en del ingick i bullmastiffen.

Andra blandades i någon mån med terriers och användes för olagliga, organiserade hundslagsmål på undanskymda platser. Så tillkom Staffordshire Bullterriern. Ur dessa engelska hundslagsmålshundar utvecklades Bullterriern genom ytterligare inblandning av terriers och Bullterriern blev så småningom en ren sällskaps- och utställningshund. Med brittiska immigranter kom den engelska hundslagsmålshunden till Amerika under 1800 talet. Där utvecklades den till en något större hund, sannolikt genom inblandning av bland annat den skotska Blue Paul terriern, som numera är utdöd. I Bostontrakten bedrevs urval på färg och inblandning av bla fransk bulldogg varigenom Bostonterriern skapades. 

De större hundarna, som användes som sällskaps-, familje- och gårdshundar som skydd mot både två- och fyrbenta rovdjur och även till hundfighting kom att kallas American Bull Terrier, Yankee Terrier eller American Pit Bull Terrier. Dessa hundar kom att betraktas som Amerikas national ras och blev synnerligen populära. De förekom i filmer som ”Little Rascals” och ”Our Gang” och de prydde framsidan på tidningen Life ett antal gånger och de var USA´s symbol på värvningsannonser för den amerikanska krigsmakten under första världskriget. 

Ett antal uppfödare och ägare av national rasen önskade under 1930 talet ställa ut sina hundar på den amerikanska kennelklubben AKC´s utställningar och de lyckades efter åtskilligt arbete få AKC att erkänna ras varianten vars namn blev Staffordshire Terrier 1936. Samma år hade rasklubben, som vi betraktar som rasens moderklubb, The Staffordshire Terrier Club of America (STCA) bildats. Under 1940 talet upphörde bruket av Staffordshire Terriern som slagsmålshund i Amerika. År 1960 öppnades stamboken för en tid av tre år, och valpkullar vars föräldrar hade de rätta egenskaperna släpptes in. 

Orsaken var den att många av de bästa och mest typiska hundarna stod utanför AKC och man ansåg sig behöva påfyllning av avelsmaterialet. Trots detta anses dagens Am Staff i allt väsentligt härstamma från ca 15 hanhundar och ca 25 tikar.1974 ändrades ras namnet till American Staffordshire Terrier emedan AKC nyligen hade erkänt den engelska varianten som kallades Staffordshire Bull Terrier. 1988 ändrade moderklubben namn till American Staffordshire Terrier Club of America (ASTC).
 

DSC_1487
17758558_1359087574212019_7784761409851182679_o
17758407_1359086354212141_8726819959465223131_o
17622071_1351547561632687_6969502400291008549_o
17434574_1344801668973943_4704798548039718415_o
16904943_1258995257489601_4177341140311349647_o
14882206_1119205314866914_357491747212158163_o
14590079_1113732872080825_9184977337075295210_o
12985384_955953617858752_3108507958565776030_n
12819274_933282053459242_5289332485694687678_o
1979374_575135572607227_6397005069536287637_o
12719465_944336385687142_5450789369032987690_o
13332752_996777930442987_6302454385560980974_n
13615182_1016776611776452_2489298402502543742_n
bottom of page